Start Artyku?y Elektronika

Partnerzy

www.prototypy.com

helion

www.elektroda.pl

www.zestawyuruchomieniowe.pl

Kredyty Gdynia

Translate thisElektronika
PWM - modulacja szeroko?ci impulsu PDF Drukuj
Ocena użytkowników: / 76
SłabyŚwietny 
niedziela, 15 maja 2011 21:41

PWM_logoPWM (ang. Pulse-width modulation) - modulacja szeroko?ci impulsu jest metod? wykorzystan? do sterowania warto?ci? napi?cia i pr?du sta?ego. Metod? ta polega na zmianie szeroko?ci impulsu o sta?ej amplitudzie i sta?ej cz?stotliwo?ci. Zalety PWM wykorzystywane s? w przetwornicach impulsowych w sterowaniu silnikami pr?du sta?ego czy jasno?ci? ?wiecenia diod LED.

 
Tranzystory polowe MOSFET PDF Drukuj
Ocena użytkowników: / 27
SłabyŚwietny 
niedziela, 15 maja 2011 00:00

Więcej…

Tranzystor to p?przewodnikowy element elektroniczny. Zaliczamy go elementw aktywnych gdy? umo?liwia przekszta?canie energii elektrycznej. Rozwini?cie skrtu MOSFET to Metal-Oxide Semiconductor Field-Effect Transistor i oznacza tranzystor  polowy o strukturze metal-tlenek-p?przewodnik.

 
PDF Drukuj
Ocena użytkowników: / 23
SłabyŚwietny 
piątek, 03 września 2010 10:26

Więcej…Wszystkie uk?ady elektroniczne potrzebuj? zasilania. Sposb zasilania urz?dze? elektronicznych mo?na podzieli? na trzy grupy pod wzgl?dem mobilno?ci urz?dzenia. Urz?dzenia stacjonarne zasiane z sieci energetycznej, urz?dzenia mobilne zasilane z baterii lub akumulatorw, oraz urz?dzenia z podtrzymaniem napi?cia w wypadku zaniku zasilania sieciowego z akumulatorw lub baterii.

 
Wymiana pod?wietlenia lampy w oscyloskopie na LED PDF Drukuj
Ocena użytkowników: / 2
SłabyŚwietny 
czwartek, 29 lipca 2010 10:32

Więcej…O?wietlenie lampy oscyloskopu Leader 1021 zrealizowane by?o na 3 ?arwkach, ktre niestety z czasem przepali?y si?. Z braku odpowiednich ?arwek nale?a?o zamieni? je na inne ?rd?o ?wiat?a. Wybr pad? na bia?e diody LED o mocy oko?o 0,4W.

 
Silniki krokowe PDF Drukuj
Ocena użytkowników: / 25
SłabyŚwietny 
środa, 28 lipca 2010 15:34
Więcej…Wed?ug normy PN-87/E-01006 silnik krokowy (zwany tak?e skokowym), jest to silnik przekszta?caj?cy ci?g steruj?cych impulsw elektrycznych na ci?g przesuni?? k?towych lub liniowych. Silnik przetwarza sygna? (impuls) steruj?cy na ustalone po?o?enie wa?u bezpo?rednio, bez konieczno?ci stosowania jakichkolwiek sprz??e? zwrotnych.
 


Sonda

Sk?d wiesz o www.mikrokontrolery.org
 

Statystyka

Użytkowników : 1
Artykułów : 28
Zakładki : 1
Odsłon : 412405

Facebook

Logowaniewww.mikrokontrolery.org, Powered by Joomla! Designed by SiteGround web hosting