Start Artyku?y Inne Jak podzieli? Neostrad? bez u?ycia routera

Partnerzy

www.prototypy.com

helion

www.elektroda.pl

www.zestawyuruchomieniowe.pl

Kredyty Gdynia

Translate thisJak podzieli? Neostrad? bez u?ycia routera PDF Drukuj
Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 
sobota, 23 października 2010 12:59
LogoGdy zachodzi potrzeba podzielenia ??cza internetowego i aktualnie brak routera istniej? inne rozwi?zania, jednym z nich jest dzielenie ??cza za pomoc? przewodowej sieci domowej. Niestety takie rozwi?zanie powoduje ?e komputer ktry "dzieli" internet musi by? ca?y czas w??czony tak by pozosta?e komputery mia?y dost?p do internetu. Komputer, ktry "dzieli internet" staje si? niejako routerem.

Instrukcj? przygotowano  wykorzystuj?c 2 komputery z zainstalowanym systemem operacyjnym Windowsem XP oraz przewodowymi kartami sieciowymi. Ca?o?? opisu zosta?a podzielona na ustawienia dotycz?ce komputera z pod??czonym modemem USB Neostrady oraz na pozosta?e komputery odbieraj?ce internet.

Poszczeglne kroki na komputerze z Neostrad? (administrator)

Krok 1.1.1

-Klikamy na START i wybieramy Moje miejsce sieciowe lub Panel sterowania / Kreator Konfiguracji

Jak_podzielic_Neostrade (18)

Jak_podzielic_Neostrade (19)

Krok 1.1.2

- Wybieramy  Konfiguruj sie? w domu lub ma?ej firmie

Jak_podzielic_Neostrade (1)

Krok 1.2

- Klikamy dwa razy Dalej

Krok 1.3

- Wybieramy opcje Ten komputer ??czy si? bezpo?rednio z Internetem. Inne komputery z mojej sieci ??cz? si? z Internetem za po?rednictwem tego komputera ( !! UWAGA !! aby wybra? tak? opcj? Neostrad? musi by? zainstalowana na tym komputerze).

- Klikamy Dalej

Jak_podzielic_Neostrade (2)

Krok 1.4

- Wybieramy po??czenie z Nesotrad?

- Klikamy Dalej

Jak_podzielic_Neostrade (3)

Krok 1.5

- Wybieramy opis komputera (mo?na pozostawi? puste)

- Wybieramy dowoln? nazw? komputera (wymagane na przyk?ad KASIA)

- Klikamy Dalej

Jak_podzielic_Neostrade (4)

Krok 1.6

- Nazw? grupy roboczej pozostawiamy domy?ln? MSHOME

- Klikamy Dalej

Jak_podzielic_Neostrade (5)

Krok 1.7

- Zaznaczamy W??cz udost?pnianie plikw i drukarek je?eli chcesz udost?pnia? pliki lub drukarki innym komputerom lub zaznacz Wy??cz udost?pnianie plikw i drukarek je?eli nie chcesz udost?pnia? pliki lub drukarki innym komputerom

- Klikamy dwukrotnie Dalej

Jak_podzielic_Neostrade (6)

Krok 1.8

- Trwa proces konfiguracji (czekaj)

Jak_podzielic_Neostrade (7)

Krok 1.9

- Po zako?czeniu procesu konfiguracji wybieramy opcj? Po prosty zako?cz kreatora

- Klikamy Dalej i Zako?cz

Jak_podzielic_Neostrade (8)

Krok 1.10

- Wybieramy moje miejsce sieciowe / Po??czenia sieciowe

- Prawym klawiszem klikamy na Po??czenie lokalne i wybieramy W?a?ciwo?ci

Jak_podzielic_Neostrade (9)

Krok 1.11

- Wybieramy Protok? internetowy (TCP/IP) i klikamy W?a?ciwo?ci

Jak_podzielic_Neostrade (10)

Krok 1.12

- Wybieramy opcj? U?yj nast?puj?cego adresy IP

- Kolejno wpisujemy

1) Adres IP                           192.168.0.1

2) Maska podsieci              255.255.255.0

- Reszt? pozostawiamy pust?

- Klikamy OK.

Jak_podzielic_Neostrade (11)

Krok 1.13

- Wybieramy moje miejsce sieciowe / Po??czenia sieciowe

- Prawym klawiszem klikamy na Postrada Plus i wybieramy W?a?ciwo?ci

Jak_podzielic_Neostrade (12)

Krok 1.14

- Wybieramy zak?adk? Sie?

- Wybieramy Protok? internetowy (TCP/IP)

- Klikamy W?a?ciwo?ci

Jak_podzielic_Neostrade (13)

Krok 1.15

- Zaznaczymy opcj? U?yj nast?puj?cego adresu IP

- Wpisujemy adres IP 192.168.0.1

- Ten krok nie jest konieczny przy niektrych modemach, w niektrych przypadkach mo?e pojawi? si? informacja, ?e nie mozna ustawi? takie odresu w takim przypadku pomijamu ten krok

Jak_podzielic_Neostrade (14)

Krok 1.16

- Wybieramy zak?adk? Zaawansowane

- Zaznaczamy wszystkie budki

Jak_podzielic_Neostrade (15)

Krok 1.17

- Restartujemy komputer

Poszczeglne kroki na komputerze bez Neostrady (go??)

Krok 2.1

- Powtarzamy kroki 1.1 i 1.2 na komputerze "go??"

Krok 2.2

- Wybieramy opcje Ten komputer ??czy si? z Internetem przez lokalna bram? lub za po?rednictwem innego komputera z mojej sieci.

- Klikamy Dalej

Jak_podzielic_Neostrade (16)

Krok 2.3

- Powtarzamy kroki ok. 1.5 do 1.11

Krok 2.4

- Wybieramy opcj? U?yj nast?puj?cego adresy IP

- Kolejno wpisujemy

1) Adres IP                                           192.168.0.2

2) Maska podsieci                              255.255.255.0

3) Brama domy?lna                          192.168.0.1

4) Preferowany Server DNS             192.168.0.1

- Reszt? pozostawiamy pust?

- Klikamy OK.

Jak_podzielic_Neostrade (17)

Krok 2.5

- Restartujemy komputer

 

Po tych ustawieniach Internet powinien by? dost?pny na obu komputera.

W przypadku gdy mamy wi?cej ni? 2 komputer na ka?dym kolejnym komputerze powtarzamy kroki od 2.1 do 2.5 lecz w kroku 2.4 adres IP wpisujemy 192.168.0.3, na kolejnym 192.168.0.4 na kolejnym 192.168.0.5 itp.

Je?eli dzielimy internet na wi?cej ni? jeden komputer niezb?dne staje si? zastosowanie switch, a do po??cze? pomi?dzy komputerem i switchem u?ywamy przewodw sieciowych LAN "prostych". W przypadku ??czenia tylko 2 komputerw bezpo?rednio u?ywamy przewodu LAN "krosowanego".

Nale?y pami?ta?, ?e aby internet by? dost?pny na komputerach, jednostka z pod??czonym modemem Neostrady musi by? ci?gle w??czony co jest niejako wad? takiego rozwi?zania i jest ono proponowane tylko i wy??cznie w przypadku chwilowego braku routera. Obecnie najwygodniejszym rozwi?zaniem jest dzielenie internetu z wykorzystaniem routera (w przypadku Neostrady musi by? to router z wbudowanym modemem ADSL). Rozwi?zanie takie jest wysoce niezawodne i nie ma konieczno?ci pozostawiania w??czonego komputer (administratora). Koszt zakupu routera z modemem ADSL wynosi w tej chwili oko?o 120 z?, w czasie gdy poradnik by? pisany routery nale?a?y do urz?dze? do?? drogich i dlatego zdecydowano si? na takie rozwi?zanie.

DataOdwiedzinKomentarze
Suma130390
Pt. 2370
Cz. 22100
Śr. 2180
Wt. 20110
 

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy
Odśwież

Licznik

Artyku? przeczytano: 13045

Sonda

Sk?d wiesz o www.mikrokontrolery.org
 

Statystyka

Użytkowników : 1
Artykułów : 28
Zakładki : 1
Odsłon : 412428

Facebook

Logowaniewww.mikrokontrolery.org, Powered by Joomla! Designed by SiteGround web hosting