Start Artyku?y Warsztat elektronika

Partnerzy

www.prototypy.com

helion

www.elektroda.pl

www.zestawyuruchomieniowe.pl

Kredyty Gdynia

Translate thisWarsztat elektronika
Prototypowe p?ytki stykowe PDF Drukuj
Ocena użytkowników: / 5
SłabyŚwietny 
poniedziałek, 04 października 2010 20:21

Więcej…Projektowanie uk?adw elektronicznych nie polega tylko i wy??cznie na sporz?dzeniu schematu, obliczeniu warto?ci dobranych elementw i przewidzeniu skutkw dzia?ania. W procesie projektowania nale?y rwnie? przetestowa? uk?ad, sprawdzaj?c czy dzia?aj? wszystkie jego funkcje, czy uk?ad odporny jest na r?nego rodzaju zaburzenia. Nie zawsze bywa tak, ?e obliczenia pokrywaj? si? z rzeczywistymi pomiarami dokonanymi na dzia?aj?cym uk?adzie. W takim przypadku niezb?dne staje si? wykonanie prototypu uk?adu, ktry niestety jest kosztowny, a ka?dy b??d w projekcie powoduje konieczno?? wykonania nowego prototypu. Na szcz??cie jest na to rozwi?zanie w postaci uniwersalnych prototypowych p?ytek stykowych.

 
Lutownice i akcesoria lutownicze PDF Drukuj
Ocena użytkowników: / 23
SłabyŚwietny 
środa, 08 września 2010 13:06

Więcej…Do po??czenia elementw elektronicznych w jedn? ca?o?? niezb?dne staje si? ich lutowanie do p?ytki drukowanej lub mi?dzy sob?. Lutowanie pozwala na osi?gni?cie trwa?ych po??cze? o bardzo niewielkiej rezystancji. Po??czenie takie pozwala rwnie? na demonta? oraz wymian? uszkodzonych lub niew?a?ciwych elementw. Jak wiadomo do lutowania s?u?y lutownica, nale?y jednak dobra? odpowiedni sprz?t do zastosowa?, poniewa? nie ma w zasadzie jednej uniwersalnej lutownicy "do wszystkiego".

 
Elementy rezystancyjne PDF Drukuj
Ocena użytkowników: / 3
SłabyŚwietny 
środa, 08 września 2010 11:08

Więcej…Do budowy jakiegokolwiek uk?adu elektronicznego potrzebne s? elementy elektroniczne i nie tylko. Poni?szy opis dotyczy podstawowych elementw elektronicznych jakie powinny znale?? si? w warsztacie ka?dego elektronika. Ka?dy pocz?tkuj?cy elektronika powinien zaopatrzy? si? w kilka podstawowych podzespo?w by ?atwo mc eksperymentowa? z poszczeglnymi uk?adami, a nie tylko rozpatrywa? je teoretycznie 


Sonda

Sk?d wiesz o www.mikrokontrolery.org
 

Statystyka

Użytkowników : 1
Artykułów : 28
Zakładki : 1
Odsłon : 412405

Facebook

Logowaniewww.mikrokontrolery.org, Powered by Joomla! Designed by SiteGround web hosting