Start

Partnerzy

www.prototypy.com

helion

www.elektroda.pl

www.zestawyuruchomieniowe.pl

Kredyty Gdynia

Translate thisWitaj na www.mikrokontrolery.org

Dzi?kuj? za odwiedzenie mojej strony. Znajdziesz tu miedzy innymi informacje dotycz?ce mikrokontrolerw AVR ich programowania, a tak?e tego co zwi?zane z elektronik? i nie tylko...

W dziale projekty zawarte s? niektre ze zrealizowanych przeze mnie projektw...

Artyku?y po?wi?cone s? tematyce elektroniki, elektrotechniki i nie tylko...

Dzia? mikrokontrolery jak sama nazwa wskazuje zawiera informacje o mikrokontrolerach i ich programowaniu...

Je?eli masz pomys? na artyku?, chcia? by? go opublikowa?, lub podj?? wsp?prac? zapraszam do zak?adki kontakt.

Najnowsze tematy:

 
PDF Drukuj
Wpisany przez Nelik   
poniedziałek, 19 grudnia 2011 20:29

Więcej…J?zyk C dla mikrokontrolerw AVR jest specyficzny i rz?dzi si? swoimi prawami. Jest odmienny w porwnaniu do programw pisanych na komputery osobiste. ?wiat popularnych w Polsce mikrokontrolerw AVR w po??czeniu z dobrze napisanym programem w j?zyku C daje nieograniczone mo?liwo?ci tworzenia ciekawych projektw. Wszystkie zasady tworzenia poprawnych projektw i pisania programw dla mikrokontrolerw AVR w j?zyku C zosta?y opisane w ksi??ce "J?zyk C dla mikrokontrolerw AVR", ktrej autorem jest Tomasz Francuz.

 
PDF Drukuj
Wpisany przez Nelik   
piątek, 05 sierpnia 2011 00:00

Więcej…Ksi??ka, ktrej autorem jest Pawe? Hadam opisuje bardzo  szczeg?owo zawi?o?ci zwi?zane z projektowaniem systemw mikroprocesorowych. Dzi?ki cennym wskazwkom zaprojektowanie nawet skomplikowanego systemy mikroprocesorowego nie powinno stanowi? problemu dla pocz?tkuj?cych u?ytkownikw. Wiele przyk?adowych schematw i rozwi?za? wraz z listingami mo?e stanowi? inspiracj? do projektowania i konstruowania w?asnych urz?dze? elektronicznych.

 
PWM - modulacja szeroko?ci impulsu PDF Drukuj
Wpisany przez Nelik   
niedziela, 15 maja 2011 21:41

PWM_logoPWM (ang. Pulse-width modulation) - modulacja szeroko?ci impulsu jest metod? wykorzystan? do sterowania warto?ci? napi?cia i pr?du sta?ego. Metod? ta polega na zmianie szeroko?ci impulsu o sta?ej amplitudzie i sta?ej cz?stotliwo?ci. Zalety PWM wykorzystywane s? w przetwornicach impulsowych w sterowaniu silnikami pr?du sta?ego czy jasno?ci? ?wiecenia diod LED.

 
Zasilacz do frezarki CNC PDF Drukuj
Wpisany przez Nelik   
sobota, 13 sierpnia 2011 00:00
Więcej…Prezentowany zasilacz projektowany by? z my?l? wykorzystania go do zasilania silnikw krokowych w frezarce sterowanej komputerowo. Urz?dzenie sk?ada si? z uk?adu start stop z sygnalizacj? stanu pracy, soft-startu transformatora, zasilacza niestabilizowanego i stabilizowanego o napi?ciu wyj?ciowym 12V i obci??alno?ci pr?dowej 1A. Zasilacz zosta? wyposa?ony w szereg zabezpiecze? jak i uk?ad automatycznego roz?adowania kondensatorw po wy??czeniu napi?cia zasilania
 
Tranzystory polowe MOSFET PDF Drukuj
Wpisany przez Nelik   
niedziela, 15 maja 2011 00:00

Więcej…

Tranzystor to p?przewodnikowy element elektroniczny. Zaliczamy go elementw aktywnych gdy? umo?liwia przekszta?canie energii elektrycznej. Rozwini?cie skrtu MOSFET to Metal-Oxide Semiconductor Field-Effect Transistor i oznacza tranzystor  polowy o strukturze metal-tlenek-p?przewodnik.

 
Zdalne sterowanie na podczerwie? pilotem RC5 PDF Drukuj
Wpisany przez Nelik   
czwartek, 17 lutego 2011 13:51

Więcej…Autorski projekt  wy??cznika zdalnie sterowanego za pomoc? pilota RC5.  Ca?y uk?ad kontrolowany jest  przez mikroprocesor  z rodziny AVR, ATtiny2313. Na uwag? zas?uguje zasilanie uk?adu bezpo?rednio z sieci elektroenergetycznej o napi?ciu 230V, zrealizowane przez zasilacz beztransformatorow. Jako odbiornik podczerwieni z pilota wykorzystano uk?ad TSOP1736. Bardzo prosty interfejs u?ytkownika oparty o jeden przycisk i jedn? diody? LED u?atwia programowanie uk?adu. P?ytka drukowana zosta?a przystosowana do monta?u w obudowie plastykowej typu Z-27.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 4

Sonda

Sk?d wiesz o www.mikrokontrolery.org
 

Statystyka

Użytkowników : 1
Artykułów : 28
Zakładki : 1
Odsłon : 412410

Facebook

Logowaniewww.mikrokontrolery.org, Powered by Joomla! Designed by SiteGround web hosting