Start

Partnerzy

www.prototypy.com

helion

www.elektroda.pl

www.zestawyuruchomieniowe.pl

Kredyty Gdynia

Translate thisWitaj na www.mikrokontrolery.org
Kolumny pod?ogowe PDF Drukuj
Wpisany przez Nelik   
poniedziałek, 26 lipca 2010 21:00

Więcej…Kolumny wykonane zosta?y z p?yty wirowej grubo?ci 18mm. Jako przetowrniki wykorzystano:
- Niskie tony Alphard LW80H81
- ?rednie tony Alphard WH 806
- Wysokie tony Aphard TE 300

Zwrotnice pochodz? z uszkodzonych kolumn firmy Tonsil.

 
P?yta grzewcza do termotransferu PDF Drukuj
Wpisany przez Nelik   
wtorek, 27 lipca 2010 16:03

Więcej…Urz?dzenie do podgrzewania p?ytek drukowanych pozwala na przeniesienie tonera z papieru kredowego na warstw? miedzy laminatu w procesie zwanym termotransferem. Wykonywanie p?ytek metod? termotransferu jest tanie szybkie i wygodnie, po to by u?atwi? prace skonstruowano w?a?nie to urz?dzenie.
Jest to prosta konstrukcja oparta o ?elazko firmy Elta o mocy 1200W, koszt nowego urz?dzenia to jedynie 20 z?.

 
Wej?cia / wyj?cia binarne w mikrokontrolerach AVR PDF Drukuj
Wpisany przez Nelik   
wtorek, 27 lipca 2010 09:56

Więcej…Ka?dy z mikrokontrolerw wyposa?ony jest w wi?ksz? lub mniejsz? liczb? wyprowadze? cyfrowych ktre s?u?? do wprowadzania i odbierania informacji z mikrokontrolera. Wypowadzenia te umo?liwiaj? komunikacj? z uk?adami peryferyjnymi, innymi mikroprocesorami oraz s?u?? do programowania uk?adw.

 
Jak podzieli? Neostrad? bez u?ycia routera PDF Drukuj
Wpisany przez Nelik   
sobota, 23 października 2010 12:59
Więcej…Gdy zachodzi potrzeba podzielenia ??cza internetowego i aktualnie brak routera istniej? inne rozwi?zania, jednym z nich jest dzielenie ??cza za pomoc? przewodowej sieci domowej. Niestety takie rozwi?zanie powoduje ?e komputer ktry "dzieli" internet musi by? ca?y czas w??czony tak by pozosta?e komputery mia?y dost?p do internetu. Komputer, ktry "dzieli internet" staje si? niejako routerem.
 
Wymiana pod?wietlenia lampy w oscyloskopie na LED PDF Drukuj
Wpisany przez Nelik   
czwartek, 29 lipca 2010 10:32

Więcej…O?wietlenie lampy oscyloskopu Leader 1021 zrealizowane by?o na 3 ?arwkach, ktre niestety z czasem przepali?y si?. Z braku odpowiednich ?arwek nale?a?o zamieni? je na inne ?rd?o ?wiat?a. Wybr pad? na bia?e diody LED o mocy oko?o 0,4W.

 
Prototypowe p?ytki stykowe PDF Drukuj
Wpisany przez Nelik   
poniedziałek, 04 października 2010 20:21

Więcej…Projektowanie uk?adw elektronicznych nie polega tylko i wy??cznie na sporz?dzeniu schematu, obliczeniu warto?ci dobranych elementw i przewidzeniu skutkw dzia?ania. W procesie projektowania nale?y rwnie? przetestowa? uk?ad, sprawdzaj?c czy dzia?aj? wszystkie jego funkcje, czy uk?ad odporny jest na r?nego rodzaju zaburzenia. Nie zawsze bywa tak, ?e obliczenia pokrywaj? si? z rzeczywistymi pomiarami dokonanymi na dzia?aj?cym uk?adzie. W takim przypadku niezb?dne staje si? wykonanie prototypu uk?adu, ktry niestety jest kosztowny, a ka?dy b??d w projekcie powoduje konieczno?? wykonania nowego prototypu. Na szcz??cie jest na to rozwi?zanie w postaci uniwersalnych prototypowych p?ytek stykowych.

 
PDF Drukuj
Wpisany przez Nelik   
środa, 29 września 2010 09:59

Więcej…Sterownik silnikw krokowych zosta? zaprojektowany i zbudowany na potrzeby pracy dyplomowej autora. Silniki krokowe porusza?y ramionami wykonywanego ramienia robota. Konstrukcja jest prosta i opiera si? o ?atwo dost?pne elementy elektroniczne. Dzi?ki wyprowadzeniu wszystkich wyj?? na z??cza ?rubowe mo?liwa jest ?atwa modyfikacja uk?adu. Gniazda szpilowe s?u?? do pod??czenia sygna?w steruj?cy na przyk?ad z mikrokontrolera jak to zosta?o zrealizowane w projekcie autora.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 następna > ostatnia >>

Strona 3 z 4

Sonda

Sk?d wiesz o www.mikrokontrolery.org
 

Statystyka

Użytkowników : 1
Artykułów : 28
Zakładki : 1
Odsłon : 412405

Facebook

Logowaniewww.mikrokontrolery.org, Powered by Joomla! Designed by SiteGround web hosting