Start

Partnerzy

www.prototypy.com

helion

www.elektroda.pl

www.zestawyuruchomieniowe.pl

Kredyty Gdynia

Translate thisWitaj na www.mikrokontrolery.org
Zasilacz 6-cio stopniowy PDF Drukuj
Wpisany przez Nelik   
środa, 29 września 2010 12:45

Więcej…Zasilacz zaprojektowany i wykonany zosta? na potrzeby pracy dyplomowej "sterowane rami? robota". Opisywany zasilacz dostarcza? energi? elektryczn? do silnikw krokowych oraz do logiki steruj?cej.G?wnym za?o?eniem zasilacza by?o 6 niezale?nych stopni wyj?ciowych o regulowanym napi?ciu wyj?ciowym. Dzi?ki zastosowaniu stabilizatorw LM317 kilku elementw biernych regulacja napi?cia mo?liwa by?a za pomoc? potencjometrw monta?owych. Dodatkowo zastosowano stabilizator 7805 do zasilania mikroprocesora i logiki steruj?cej napi?ciem +5V.

 
Lutownice i akcesoria lutownicze PDF Drukuj
Wpisany przez Nelik   
środa, 08 września 2010 13:06

Więcej…Do po??czenia elementw elektronicznych w jedn? ca?o?? niezb?dne staje si? ich lutowanie do p?ytki drukowanej lub mi?dzy sob?. Lutowanie pozwala na osi?gni?cie trwa?ych po??cze? o bardzo niewielkiej rezystancji. Po??czenie takie pozwala rwnie? na demonta? oraz wymian? uszkodzonych lub niew?a?ciwych elementw. Jak wiadomo do lutowania s?u?y lutownica, nale?y jednak dobra? odpowiedni sprz?t do zastosowa?, poniewa? nie ma w zasadzie jednej uniwersalnej lutownicy "do wszystkiego".

 
Silniki krokowe PDF Drukuj
Wpisany przez Nelik   
środa, 28 lipca 2010 15:34
Więcej…Wed?ug normy PN-87/E-01006 silnik krokowy (zwany tak?e skokowym), jest to silnik przekszta?caj?cy ci?g steruj?cych impulsw elektrycznych na ci?g przesuni?? k?towych lub liniowych. Silnik przetwarza sygna? (impuls) steruj?cy na ustalone po?o?enie wa?u bezpo?rednio, bez konieczno?ci stosowania jakichkolwiek sprz??e? zwrotnych.
 
Wy?wietlacz HD44780 4x20 z postawk? z pleksi PDF Drukuj
Wpisany przez Nelik   
środa, 28 lipca 2010 09:08

Więcej…Standardowy wy?wietlacz ze sterownikiem HD44780 o pod?wietleniu niebieskim z bia?ymi znakami wykorzystany zosta? jako panel wy?wietlaj?cy parametry komputera oraz do wy?wietlania informacji z odtwarzacza muzyki.
Podstawa zosta?a wykonana z pleksiglasu grubo?ci 3mm formowanego na ciep?o. Sterowanie wy?wietlacza odbywa si? za pomoc? portu LPT i oprogramowania SMARTIE LCD instalowanego na komputerze.

 
Subwoofer aktywny na Tonsil 20/80/2 + TDA7294 PDF Drukuj
Wpisany przez Nelik   
wtorek, 27 lipca 2010 09:22

Więcej…Subwoofer wykonany z p?yty wirowej 18 mm, jest to sze?cian foremny o kraw?dzi d?ugo?ci 38cm. G?o?nik umieszczony jest w podstawie i zasilany wzmacniaczem na jednej ko?ci TDA7294 + filtr dolnoprzepustowy. Najwi?cej czasu poch?on??o wykonanie panelu tylnego, a tak?e staranne oklejenie skrzyni by efekt wizualny by? jak najlepszy.

 
Programatory ISP PDF Drukuj
Wpisany przez Nelik   
wtorek, 27 lipca 2010 10:10

Więcej…Do zaprogramowania mikrokontrolera niezb?dny jest programator. Programator pozwala na wgranie odpowiednio wcze?niej skompilowanego pliku do pami?ci flash oraz EEPROM mikroprocesora. Programowanie mo?e  przeprowadzi? za pomoc? komputera, ale rwnie? za pomoc?  innego mikrokontrolera.

 
PDF Drukuj
Wpisany przez Nelik   
piątek, 03 września 2010 10:26

Więcej…Wszystkie uk?ady elektroniczne potrzebuj? zasilania. Sposb zasilania urz?dze? elektronicznych mo?na podzieli? na trzy grupy pod wzgl?dem mobilno?ci urz?dzenia. Urz?dzenia stacjonarne zasiane z sieci energetycznej, urz?dzenia mobilne zasilane z baterii lub akumulatorw, oraz urz?dzenia z podtrzymaniem napi?cia w wypadku zaniku zasilania sieciowego z akumulatorw lub baterii.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 następna > ostatnia >>

Strona 4 z 4

Sonda

Sk?d wiesz o www.mikrokontrolery.org
 

Statystyka

Użytkowników : 1
Artykułów : 28
Zakładki : 1
Odsłon : 412409

Facebook

Logowaniewww.mikrokontrolery.org, Powered by Joomla! Designed by SiteGround web hosting