Start Projekty Elektronika

Partnerzy

www.prototypy.com

helion

www.elektroda.pl

www.zestawyuruchomieniowe.pl

Kredyty Gdynia

Translate thisElektronika
Zasilacz do frezarki CNC PDF Drukuj
Ocena użytkowników: / 23
SłabyŚwietny 
sobota, 13 sierpnia 2011 00:00
Więcej…Prezentowany zasilacz projektowany by? z my?l? wykorzystania go do zasilania silnikw krokowych w frezarce sterowanej komputerowo. Urz?dzenie sk?ada si? z uk?adu start stop z sygnalizacj? stanu pracy, soft-startu transformatora, zasilacza niestabilizowanego i stabilizowanego o napi?ciu wyj?ciowym 12V i obci??alno?ci pr?dowej 1A. Zasilacz zosta? wyposa?ony w szereg zabezpiecze? jak i uk?ad automatycznego roz?adowania kondensatorw po wy??czeniu napi?cia zasilania
 
Zasilacz 6-cio stopniowy PDF Drukuj
Ocena użytkowników: / 5
SłabyŚwietny 
środa, 29 września 2010 12:45

Więcej…Zasilacz zaprojektowany i wykonany zosta? na potrzeby pracy dyplomowej "sterowane rami? robota". Opisywany zasilacz dostarcza? energi? elektryczn? do silnikw krokowych oraz do logiki steruj?cej.G?wnym za?o?eniem zasilacza by?o 6 niezale?nych stopni wyj?ciowych o regulowanym napi?ciu wyj?ciowym. Dzi?ki zastosowaniu stabilizatorw LM317 kilku elementw biernych regulacja napi?cia mo?liwa by?a za pomoc? potencjometrw monta?owych. Dodatkowo zastosowano stabilizator 7805 do zasilania mikroprocesora i logiki steruj?cej napi?ciem +5V.

 
PDF Drukuj
Ocena użytkowników: / 6
SłabyŚwietny 
środa, 29 września 2010 09:59

Więcej…Sterownik silnikw krokowych zosta? zaprojektowany i zbudowany na potrzeby pracy dyplomowej autora. Silniki krokowe porusza?y ramionami wykonywanego ramienia robota. Konstrukcja jest prosta i opiera si? o ?atwo dost?pne elementy elektroniczne. Dzi?ki wyprowadzeniu wszystkich wyj?? na z??cza ?rubowe mo?liwa jest ?atwa modyfikacja uk?adu. Gniazda szpilowe s?u?? do pod??czenia sygna?w steruj?cy na przyk?ad z mikrokontrolera jak to zosta?o zrealizowane w projekcie autora.

 
Zasilacz symetryczny do filtru dolnoprzepustowego PDF Drukuj
środa, 28 lipca 2010 11:09

Więcej…Jest to prosty zasilacz symetryczny zaprojektowany i zbudowany na potrzeby filtru dolnoprzepustowego. W zale?no?ci od zastosowanego transformatora mo?na wybra? niezb?dne napi?cie wyj?ciowe. Uk?ad zosta? zaprojektowany dla transformatora 2x12V. W przypadku zastosowania transformatora o napi?ciu wyj?ciowym wy?szym nale?y pami?ta? o odpowiednim dobraniu napi?? kondensatorw filtruj?cych.

 
Wy?wietlacz HD44780 4x20 z postawk? z pleksi PDF Drukuj
środa, 28 lipca 2010 09:08

Więcej…Standardowy wy?wietlacz ze sterownikiem HD44780 o pod?wietleniu niebieskim z bia?ymi znakami wykorzystany zosta? jako panel wy?wietlaj?cy parametry komputera oraz do wy?wietlania informacji z odtwarzacza muzyki.
Podstawa zosta?a wykonana z pleksiglasu grubo?ci 3mm formowanego na ciep?o. Sterowanie wy?wietlacza odbywa si? za pomoc? portu LPT i oprogramowania SMARTIE LCD instalowanego na komputerze.

 


Sonda

Sk?d wiesz o www.mikrokontrolery.org
 

Statystyka

Użytkowników : 1
Artykułów : 28
Zakładki : 1
Odsłon : 412405

Facebook

Logowaniewww.mikrokontrolery.org, Powered by Joomla! Designed by SiteGround web hosting