Start Projekty Inne Sterownik 6 silników krokowych

Partnerzy

 

www.prototypy.com

helion

www.elektroda.pl

www.zestawyuruchomieniowe.pl

Kredyty Gdynia

Translate thisPDF Drukuj
Ocena uĹĽytkownikĂłw: / 6
SĹ‚abyĹšwietny 
środa, 29 września 2010 09:59

1111Sterownik silników krokowych zosta? zaprojektowany i zbudowany na potrzeby pracy dyplomowej autora. Silniki krokowe porusza?y ramionami wykonywanego ramienia robota. Konstrukcja jest prosta i opiera si? o ?atwo dost?pne elementy elektroniczne. Dzi?ki wyprowadzeniu wszystkich wyj?? na z??cza ?rubowe mo?liwa jest ?atwa modyfikacja uk?adu. Gniazda szpilowe s?u?? do pod??czenia sygna?ów steruj?cy na przyk?ad z mikrokontrolera jak to zosta?o zrealizowane w projekcie autora.

 

 

W?a?ciwo?ci uk?adu :
- Sterowanie 4 silnikami bipolarnymi i 2 silnikami unipolarnymi
- Napi?cie zasilania dla silników krokowych bipolarnych 0-36V
- Napi?cie zasilania logiki (na schemacie opisane jako +5V)
- Napi?cie zasilani dla 2 silników unipolarnych 0-50V
- Maksymalny pr?d silników bipolarnych 0,6A
- Maksymalny pr?d silników unipolarnych 0,5A (??cz?c równolegle wyj?cia "SILNIK5" i "SILNIK6" mo?na wykorzysta? silnik o maksymalnym pr?dzie 1A)

Sterownik opiera si? o 4 uk?ady L293D (litera "D" oznacza ?e uk?ad ma wbudowane diody zabezpieczaj?ce i nie trzeba ich dodatkowo montowa?) i jeden uk?ad ULN2803.
Uk?ad jest na tyle uniwersalny, ze z powodzeniem mo?e by? wykorzystywany do testów projektów z silnikami krokowymi. Mo?e byc wykorzystany jako przystawka do p?ytki stykowej albo p?ytki prototypowej z mikrokontrolerem.
P?ytka jest 2-stronna z czego warstwa "top" (strona elementów) wykorzystana jest jako odprowadzenie ciep?a z uk?adów L293D, wi?kszo?? ciep?a z tego uk?adu nie jest wydzielana przez obudow? lecz poprzez 4 nó?ki po??czone z mas?.
Przy znamionowym obci??eniu uk?adu nale?y zastosowa? ma?e radiatory na uk?ady L293D lub jeden wi?kszy na 4 uk?ady.
Poni?ej zamieszczono wszytskie materia?y, w formacie PDF, widoki warstw gotowe do trawienia, a tak?e pliki projektu w programie Eagle.

Do pobrania:

Schemat

Rozmieszczenie elementów

P?ytka PCB (warsttwa TOP )

P?ytka PCB (warsttwa BOTTOM )

Projekt w Eagle

 

4276917666.jpg

Sterownik_silnikow_krokowych_2

Sterownik_silnikow_krokowych_3

Sterownik_silnikow_krokowych_4

Sterownik_silnikow_krokowych_5

Sterownik_silnikow_krokowych_6

Sterownik_silnikow_krokowych_7

Sterownik_silnikow_krokowych_8

Sterownik_silnikow_krokowych_9

Sterownik_silnikow_krokowych_10

DataOdwiedzinKomentarze
Suma86830
Wt. 2310
Pn. 2230
N. 2120
Pt. 1920
 

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy
Odśwież

Licznik

Artyku? przeczytano: 8684

Sonda

Sk?d wiesz o www.mikrokontrolery.org
 

Statystyka

UĹĽytkownikĂłw : 1
Artykułów : 28
Zakładki : 1
Odsłon : 406387

Facebook

Logowaniewww.mikrokontrolery.org, Powered by Joomla! Designed by SiteGround web hosting